RZYMSKI KATOLIK

BLOG POŚWIĘCONY KATOLICKIEMU TRADYCJONALIZMOWI

Wpis

niedziela, 18 lipca 2010

NIKT NIE RODZI SIĘ HOMOSEKSUALISTĄ !!!

STOWARZYSZENIE ODWAGA, proponuje pomoc duchową i terapeutyczną osobom o skłonnościach homoseksualnych.

Światłem w podejmowaniu tej posługi było i jest dla nas nauczanie Kościoła w tej dziedzinie, szczególnie wydany w 1986 r. przez Kongregację Nauki Wiary "List do Biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych". Zgodnie z tym nauczaniem przyjmujemy jasno określony kierunek naszego działania: w ocenie homoseksualizmu Kościół przyjmuje rozróżnienie między skłonnościami homoseksualnymi a czynami, które z tej skłonności wynikają.

Sama skłonność, choć jest "uważana za obiektywnie nieuporządkowaną", nie jest grzechem, jednak czyny, które wynikają z realizowania tej skłonności, są "«wewnętrznie nieuporządkowane» i jako takie nie mogą być w żadnym wypadku aprobowane", z punktu widzenia moralnego są one złe.

"Dlatego ci, którzy mają tego rodzaju predyspozycje, powinni być przedmiotem szczególnej troski duszpasterskiej, aby nie doszli do przekonania, że realizowanie owej skłonności w relacjach homoseksualnych jest opcją z moralnego punktu widzenia do przyjęcia" (zob. List..., nr 3).

Głównym celem naszej służby jest więc przede wszystkim pomoc osobom o skłonnościach homoseksualnych w trwaniu w czystości i prowadzeniu takiego stylu życia, który jest daleki od uznawania tej orientacji za dobrą i umożliwiającą pełną realizację siebie w związkach homoseksualnych.

W zrealizowaniu tego celu nieodzowne jest z jednej strony otwarcie się na działanie łaski, a z drugiej wykorzystanie wszystkich możliwości, które leżą w ręku człowieka, w tym także osiągnięć psychologii i psychoterapii. Połączenie tych rzeczywistości może bowiem doprowadzić człowieka - nie tylko o tendencjach homoseksualnych - do wewnętrznego uzdrowienia i egzystencjalnej przemiany, obejmującej wszystkie sfery jego życia.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Kategoria:
Autor(ka):
rzymski_katolik
Czas publikacji:
niedziela, 18 lipca 2010 15:46

Polecane wpisy

  • Homofoszyzm - realne zagrożenie

    Punkt wyjściowy przedstawionego problemu wydaje się być zupełnie jasny. Jesteśmy gotowi na zwalczanie agresywnej, jak i rzekomo ugodowej propagandy homoseksualn

  • Mediolan: Homoseksualiści demonstrowali podczas Mszy św.

    Jeden z mediolańskich zakonników w ostatnich dniach wypowiadał się publicznie o tym, że homoseksualizm jest chorobą, co więcej – uleczalną. W reakcji na t

  • Prorok homoseksualistów

    - Gdyby Chrystus przyszedł dziś ponownie na ziemię, byłby tu, na Paradzie Równości - przekonywał "ksiądz" Szymon Niemiec uczestników sobotniego marszu. Portal F

Trackback