RZYMSKI KATOLIK

BLOG POŚWIĘCONY KATOLICKIEMU TRADYCJONALIZMOWI

Wpis

poniedziałek, 28 lutego 2011

Zapomniane prawdy - Papież zajmuje miejsce Boga, ponieważ rządzi Jego królestwem na ziemi

Papież zajmuje miejsce Boga, ponieważ rządzi Jego królestwem na ziemi. Bez papieża nie ma królestwa, bez niego królestwo chyli się ku upadkowi, rozbite jak waza. Tak jak rzeczy doczesne należą do cesarza, tak rzeczy Boskie należą do papieża. Trzeba więc aby ten ostatni miał prawo zdejmowania posługujących przy ołtarzu. To prawo Kościoła. Tak jak wiara jest jedna, tak Kościół jest jeden. Także jeden jest jego naczelnik – papież. Wiernych jest mnogość, ale stanowią jedność.

Kościół musi działać samemu. Ale rzecz duchowa może być widzialna tylko w formie doczesnej, tak jak dusza nie może działać bez ciała. Obie te substancje nie mogą być połączone i zachowywane inaczej jeśli nie ma kogoś, kto dba o ich istnienie. Dusza bytując w ciele żywi się tym, co doczesne. Tak samo Kościół utrzymuje się za pomocą dóbr doczesnych. Jest więc obowiązkiem cesarza, który dzierży w ręce władzę najwyższą, aby dbać o te dobra i zachowywać je. Oto dlaczego cesarz i władcy są konieczni Kościołowi, który sam istnieje tylko dzięki papieżowi, tak jak papież istnieje tylko dzięki Bogu. Jeśli więc Kościół i cesarstwo mają prosperować, to trzeba aby duchowieństwo i królowanie byli doskonale zjednoczeni, i wspólnie winni dbać o pokój na świecie.

Świat jest oświecany przez dwa światła: jedno jest większe, a jest to słońce; drugie jest mniejsze, a jest to księżyc. Władza apostolska przypomina słońce. Państwo i władza królewska przypominają księżyc. Księżyc świeci wyłącznie odbitym światłem słonecznym. Dlatego cesarze, królowie i władcy są nimi tylko dzięki papieżowi, ponieważ tenże pochodzi od Boga. Tak też moc Stolicy Rzymskiej jest większa niż władców, a król jest poddany papieżowi i ma obowiązek mu być posłusznym. Tak jak papież jest od Boga, tak oni są jemu posłuszni. Wszystkie sprawy duchowe i doczesne winny być wnoszone przed jego trybunał. To on ma prawo nauczać, pouczać, karać, korygować, osądzać i decydować. Kościół jest trybunałem Boga i to on zdaje Mu rachunek z grzechów ludzi. To on jest palcem Boga. Tak więc papież jest reprezentantem Chrystusa, i stoi ponad wszystkimi, gdyż jest napisane: „Wszystko co zwiążesz na ziemi będzie związane w niebie, a wszystko co rozwiążesz na ziemi będzie rozwiązane w niebie”.

św. Grzegorz VII (ok. 1080 roku)

Źródło: E. Langeron: Grégoire VII. Origines de la doctrine ultramontaine. Paris b.r.w., s. 65-68., tłum. Adam Wielomski

Źródło informacji: KONSERWATYZM.pl

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Kategoria:
Autor(ka):
rzymski_katolik
Czas publikacji:
poniedziałek, 28 lutego 2011 21:45

Polecane wpisy

  • Zapomniane prawdy c.d.

    Często słyszymy zarzut, że Kościół katolicki jest "niewyrozumiały". Nie pozwala np., żeby w małżeństwach mieszanych połowa dzieci była innego wyznania; nie poz

  • Zapomniane prawdy c.d.

    Otóż często usilnie i z ogromnym przejęciem wywiadywałem się u wielu świętością i wiedzą jaśniejących mężów, jakim to sposobem, posługując się jakąś pewną, a pr

  • Zapomniane prawdy c.d.

    "Wolność jest dobrem najwyższym tylko dla tych, którzy gorąco pragną być heretykami." Emil Cioran

Trackback